Uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek

  • Data publikacji: 02/10/2018
QR CODE

Zapewniamy uzyskiwanie sprawozdań finansowych spółek oraz innych podmiotów wpisanych do rejestru KRS na terenie całego kraju.

Składane co roku przez spółkę sprawozdanie finansowe zawiera m.in.:
- bilans
- rachunek zysków i strat
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
- informację dodatkową
- skróconą opinię biegłego rewidenta
- rachunek przepływów pieniężnych

Sprawozdania finansowe uzyskujemy osobiście w wydziale KRS właściwym dla siedziby spółki poprzez sfotografowanie udostępnionych nam akt.
Zdjęcia przekazujemy w formie elektronicznej – wysyłka poprzez email, na płycie CD/DVD lub poprzez „chmurę” (Dropbox, One Drive, Dysk Google).
Dodatkowo zapewniamy uzyskanie sądowo poświadczonych odpisów sprawozdań finansowych.

Kontakt:
email: biuro@prawopopolsku.pl
tel. 608882171

QR CODE

Ważna informacja

  • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
  • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
  • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia