Łuków - asystent prawny/aplikant w Dziale Prawnym Spółki

 • Data publikacji: 13/03/2019
  • Łuków, lubelskie, Polska
QR CODE

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "AGRO-TOP" Sp. z o.o. nawiąże współpracę z absolwentem prawa lub aplikantem radcowskim/adwokackim. Praca w Dziale prawnym prężnie rozwijającej się Spółki z branży produkcyjnej.


Zakres obowiązków: • Współpraca z radcą prawnym Spółki.

 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych związanych ze sprawami wpływającymi do Działu Prawnego spółki.

 • Opracowywanie projektów umów, aneksów, ugód i porozumień zawieranych przez spółkę z osobami trzecimi.

 •  Przygotowywanie projektów pism procesowych oraz innych dokumentó związanych z działalnością Spółki.

 • Opracowywanie we współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi spółki projektów regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych.

 •  Opracowywanie projektów opinii, w szczególności z zakresu prawa kontraktowego, inwestycji, handlowego oraz prawa pracy.

 • Bieżąca analiza zmian w przepisach i aktach prawnych dotyczących bezpośrednio działalności spółki.

 • Współpraca i wsparcie w obsłudze biurowo-administracyjnej organów Spółki  w szczególności: przygotowywanie protokołów z posiedzeń zarządu , uchwał.

 • Bieżąca analiza przepisów prawnych w obszarach związanych  z bieżącym funkcjonowaniem Spółki.

 • Zastępstwo procesowe w sprawach sądowych - w przypadku aplikantów.


Wymagania: • min. student IV-V roku/absolwent prawa lub administracji,rozpoczęta aplikacja radcowska/adwokacka będzie dodatkowym atutem,

 • komunikatywność, dobra organizacja pracy,umiejętność pracy w zespole,

 • chęć zdobywania nowych doświadczeń i poszerzania wiedzy 


CV wraz z klauzulą : 


"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w CV oraz pozostałych dokumentach aplikacyjnych na potrzeby realizacji procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego CV/pozostałych dokumentów aplikacyjnych i przetwarzanie danych osobowych w nich zawartych  w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie, w okresie nie dłuższym niż 1 rok od daty zgłoszenia aplikacji.


prosimy kierować na adres e-mail: m.losicka@agro-top.com.pl. 


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AGRO-TOP” Sp. z o.o. z siedzibą w Wiśniewie ul. Tadeusza Kościuszki 15; kod pocztowy 08-112 Wiśniew; e-mail: agro-top@agro-top.com.pl, tel./fax: 025 798 15 94 wew. 114;  


 


 

QR CODE

Ważna informacja

 • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
 • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
 • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
 • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia