Skarga kasacyjna w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku

  • Data publikacji: 06/07/2019
    • Polska
QR CODE

Potrzebuję pilnie adwokata lub radcę prawnego do reprezentowania mnie przed Sądem Najwyższym, tj. sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku i w związku z tym do udziału w ewentualnej rozprawie. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej upływa z końcem dnia 16 lipca 2019 r. (pozostało więc tylko dziesięć dni). Mogę zapłacić za to np. kilkakrotnie więcej niż stawka minimalna. Ponadto pokryję koszt sądowy w postaci opłaty stałej (100 zł) od wniesienia skargi kasacyjnej. Mam swoje zapatrywania co do podstaw (zarzutów) skargi kasacyjnej i ich uargumentowania. Jeśli skarga kasacyjna zostanie oddalona, to trudno i nie będzie to rzutowało ujemnie na zapłatę dla adwokata lub radcy prawnego. Istnieje możliwość przesłania przeze mnie odpowiednich materiałów (w tym skanów dokumentacji z postępowania spadkowego) pocztą elektroniczną lub przesłania linku do ich pobrania, ale za uprzednim uwiarygodnieniem się przez adwokata lub radcę prawnego (w przypadku adwokata może to być wysłanie do mnie, na mój adres e-mail wodnik@gmx.com, wiadomości z adresu e-mail podanego w krajowym rejestrze adwokatów http://rejestradwokatow.pl). Więcej informacji podam w swej korespondencji e-mail. Proszę o kontakt na mój adres e-mail: wodnik@gmx.com. Maciek

QR CODE

Ważna informacja

  • Wystrzegaj się oszustw działając lokalnie lub korzystając z usług PayPal
  • Nigdy nie płać przy pomocy Western Union, Moneygram lub innych anonimowych serwisów płatności
  • Nie dokonuj transakcji międzynarodowych. Nie akceptuj czeków zagranicznych
  • Ta strona nie angażuje się w żadne transakcje i nie pośredniczy w płatnościach, dostawach, transakcjach gwarancyjnych, świadczeniu usług depozytowych, nie oferuje "ochrony kupującego", ani daje "certyfikatu sprzedającym"

Podobne ogłoszenia